Exhibition

'China National Festival'

Hong Kong Central Library

Hong Kong, China

Sept 2008

                                                                                                                                                                              

View of the exhibition room - Hong Kong Central Library

'Pomme de la discorde' - Nylon string - appox 40x35x35cm - Hong Kong Central Library

HOME

INDEX PRINCIPAL / INDEX GROUP